Rôzne internetové výukové zdroje.

Edukačné videá: Zbierka 3400 edukačných videí, ktoré sú voľne prístupné a môžete ich využívať vy aj vaši žiaci. Videá nájdete na stránke http://www.programalf.sk/ v záložke Testy. Priamy odkaz sa nachádza aj na hlavnej stránke (zelené tlačidlo vpravo)(http://www.interactivetests.net/dtb/index.php?lang=sk&cat_id=843&from=0&order=d&show=5). Videá sú v angličtine, avšak vzhľadom na ich obsah sú zrozumiteľné aj pre tých, čo anglický jazyk neovládajú. Videá sú zaradené v kategóriách.

Pre mladších žiakov: http://www.luvizona.sk/

Google mapy: - http://maps.google.com/

Google galérie: - http://www.googleartproject.com/

Krásy zo sveta: - http://www.airpano.ru/files/Taj-Mahal-India/2-3

Wikipédia – otvorená encyklopédia: - http://www.wikipedia.org/

Planéta vedomostí: - http://www.planetavedomosti.skÚvodná stránka SPSPI >>