Úvodom

Pre vyučovanie a učenie sa sú najdôležitejšie dáta k témam vyučovania a učenia sa. Sú dôležitejšie ako programy. Dáta môžu byť rôznych formátov (texty, obrázky, ... ). Možno ich sprístupňovať pomocou rôznych programov - prezentačných, editačných, úzko špecializovaných, ... . Každá možnosť má svoje výhody aj nevýhody. Možnosť interaktivity vo vyučovaní zvyšuje účinok vyučovania. Možno tvrdiť, že maximum interaktivity umožňujú editory údajov univerzálneho charakteru. Údajmi naplnený editor vlastne predstavuje učebnicu s veľkou možnosťou interaktívneho využitia (hotovú, tvorenú, pracovne využitú ako pracovný dokument).

Niektoré možnosti využitia digitálnych dát v  editoroch vo vyučovaní: hotové výučbové dokumenty, prípravy výčbového dokumentu /prezentácie, spracovanie experimentov/meraní, riešenie úloh hlavne z prírodovedných oblastí, výbery z výučbových tém, jednoduchšie grafické prezentácie, schémy, voľná tvorba, ... .

Možné aktivity žiakov s využitím editorov: ukázať, označiť, zvýrazniť, opraviť, upraviť, hľadať, vyberať, usporiadať, doplniť, skladať, riešiť, tvarovať, kresliť, prezentovať, tvoriť, riadiť, súťažiť, spolupracovať, ... .

Dokumenty sú prístupné v odkaze:

www.spspi.eu/spspi_podpora.html >>