SPSPI ©


rôzne technické informácie  1. Pre komplexné riešenie sa odporúča osadenie špeciálneho nábytku (žiacke pracoviská a učiteľské pracovisko) navrhnutého pre možnosť využitia SPSPI. Špeciálne žiacke pracoviská majú miesto pre uloženie klávesnice a myši tak, aby boli povrchovo v rovine pracovnej plochy. To umožňuje normálnu bežnú prácu na pracovisku (práce s učebnicami, písankami a inými pomôckami), ľahkú spoluprácu v prípade krátkej priamej interaktivity, prípadne presunutie klávesnice a myši do vhodnejšej polohy na dlhšiu interaktivitu.

  2. Špeciálne navrhnutý nábytok s doplnením lokálneho osvetlenia zvyšuje kvalitu celkového riešenia. V špeciálnej inštalácii žiackych pracovísk je použité lokálne doplňujúce osvetlenie na nízke napätie. Nie je potrebný energetický rozvod 230 V na pracoviská a zvýšená ochrana proti úrazu elektrickým prúdom. Rozvod možno ľahko realizovať súbežne so signálnym rozvodom na pracoviská.

  3. Na pripojenie žiackych pracovísk je použitý sieťový kábel s konektormi RJ45. Pozor – nepripájať ho do sieťového pripojenia počítača a sieťového prepínača počítačovej siete. Inštalovaná kabeláž je prípadne použiteľná na prepojenie počítačov, ak sa zmení celá zostava pracovísk na plnohodnotnú počítačovú sieť. Možno použiť opačné riešenie – pôvodnú počítačovú učebňu s kabelážou preinštalovať na učebňu s využitím SPSPI.

Úvodná stránka SPSPI >>